Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno - Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie działa na podstawie przepisów o systemie oświaty, przepisów o finansach publicznych oraz Statutu.

1. Statut Ośrodka