Nabór pracowników 05 10 2018 r.

 

Dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej  Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno -Wypoczynkowego „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie ogłasza nabór na  dwa stanowiska referenta Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno -Wypoczynkowego „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie.

1.    Wymagania niezbędne :
- Obywatelstwo polskie
- Nieposzlakowana  opinia
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- Wykształcenie średnie lub wyższe,
- Umiejętność pracy w zespole,
- Obsługa komputera  w zakresie Windows, Microsoft Office (Word, Excel)
- Odpowiedzialność, rzetelność,
- Kultura osobista,
2. Wymagania dodatkowe:
- doskonała organizacja pracy, duża samodzielność i zaangażowanie, dyspozycyjność,
- komunikatywność, życzliwość,
- Umiejętność pracy pod presją,
- znajomość języków obcych,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- zainteresowanie zagadnieniami związanymi z turystyką i gastronomią

3. Zakres obowiązków:

- korespondencja – przygotowywanie, przyjmowanie, rejestracja, wysyłanie,
- obsługa programu finansowo – księgowego i  kadrowo- płacowego,
- prowadzenie gospodarki magazynowej,
- prowadzenie rezerwacji hotelowych ,
- przygotowywanie umów, porozumień między placówkami,
- prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
- prowadzenie kasy ośrodka
- prowadzenie dokumentacji kadrowej i ewidencji księgowych,
- inne prace zlecone przez Dyrektora Ośrodka.

4. Wymagane dokumenty:
-  własnoręcznie podpisane: życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
- własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
a) nieposzlakowanej opinii
b) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych,
d) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta’
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta o następującej treści : „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko referenta w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej Młodzieżowym Ośrodku Edukacyjno – Wypoczynkowym „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie”

- kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (jeżeli takie miały miejsce),


5. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w siedzibie/na adres Ośrodka:
PPS Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno - Wypoczynkowy „Zatoka Uklei”
Gawrych Ruda
16-402 Suwałki
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: referenta Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno -Wypoczynkowego „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie”
lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 20.10.2018 r.
Po otwarciu ofert i weryfikacji pod względem formalnym zostanie ustalony termin rozmów kwalifikacyjnych.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą informowani  pisemnie lub telefonicznie.

6. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPS Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno - Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie, 16-402 Suwałki, tel.87 563 94 70
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji.
4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na w/w stanowisko. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.
5.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo o ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (osobom trzecim).
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania danych osobowych.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane  w innym celu niż podany w ogłoszeniu.
9.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.Dyrektor Ośrodka
Celina Sawicka


Gawrych Ruda, 05 października 2018r.
 

1. regulamin

2. zarządzenie

 

Rejestr zmian:
17.03.2021 - Edycja tekstu - Małgorzata Tyczkowska