MODYFIKACJA SIWZ DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, wymiana nawierzchni utwardzonej na dojściach do budynków w zabudowie turystycznej służących do wypoczynku letniego w miejscowości Gawrych Ruda

 

SIWZ - modyfikacja z dnia 14.05.2018 r.