Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane, wymiana nawierzchni utwardzonej na dojściach do budynków w zabudowie turystycznej służących do wypoczynku letniego w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki - 08.06.2018r.

Zawiadomienie