Zbiorcze zestawienie ofert - roboty budowlane, wymiana nawierzchni utwardzonej na dojściach do budynków w zabudowie turystycznej służących do wypoczynku letniego w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki - 04.06.2018