Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane, wymiana nawierzchni utwardzonej na dojściach do budynków w zabudowie turystycznej służących do wypoczynku letniego w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki - 10.05.2018 r.

Modyfikacja SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu - roboty budowlane, wymiana nawierzchni utwardzonej na dojściach do budynków w zabudowie turystycznej służących do wypoczynku letniego w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki - 10.05.2018

Zbiorcze zestawienie ofert - roboty budowlane, wymiana nawierzchni utwardzonej na dojściach do budynków w zabudowie turystycznej służących do wypoczynku letniego w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki - 04.06.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane, wymiana nawierzchni utwardzonej na dojściach do budynków w zabudowie turystycznej służących do wypoczynku letniego w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki - 08.06.2018r.